•    
    • درباره بانک
    • مدیران / مدیریت شعب استانها
    •  
     آرم بانک ایران زمین
      
      این آرم، در برگیرنده هلال "الله" از آرم جمهوری اسلامی است که کلمه مبارک "الله" نام ایران زمین را نشان می دهد و با دو رنگ بنفش و ارغوانی آراسته گردیده است.
      
       رنگ بنفش
     این رنگ ،هیجان قرمز و آرامش آبی را با هم دارد. بنفش نمادی از عرفان و حالات معنوی است و به طور،کلی طیف هایی از این رنگ، اثری آرام کننده به روح و روان دارد .
      
      
      
       رنگ ارغوانی
     ارغوانی،حد واسط بین آبی و قرمز است و به واقع، به علت قدرت بیشتر نور قرمز در تحریک سلول های بینایی نسبت به آبی، این نور بیشتر به قرمز شباهت دارد.
     ارغوانی: رنگ صداقت، معنویت و بزرگ منشی است.
      
      

      

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به بانک ایران زمین می باشد.
مجری: پورتال سامان