•    
    • سامانه های بانکداری مدرن
    •  
     تلفنبانک
     تلفنبانک
     سیستم تلفن بانک ایران زمین یک سامانه اطلاع رسانی و ارائه سرویس 24 ساعته می باشد. این سرویس  برای افرادی که امکان مراجعه حضوری به شعب را ندارند و یا در نزدیکی آنان شعبه ای وجود ندارد، سرویس مناسبی می باشد.

      

     فرایند درخواست فعال سازی:
     • افتتاح حساب
     • مراجعه به یکی از نزدیکترین شعب بانک و درخواست سرویس برای شماره مشتری خود
     • دریافت رمز

      

     نحوه استفاده از سرویس:
     • تماس با شماره تلفن (24760- 021)
     • ورود از طریق شماره کارت و رمز دوم
     • ورود از طریق شماره سپرده و رمز اول
     • ورود از طریق شماره مشتری و رمز اول

      

     خدمات تلفن بانک برای اشخاص حقیقی:
       کارت و رمز دوم (شما می توانید رمز دوم کارت را از دستگاه خودپرداز دریافت نمائید):
     •  انسداد کارت
     •  دریافت موجودی
     •  صورتحساب (شنیدن 3 گردش آخر و دریافت دورنگار4 گردش آخر)
     •  مدیریت پرداخت (پرداخت قبض – خرید شارژ)
       شماره سپرده و رمز اول:
     •   مدیریت سپرده (صورتحساب (شنیدن 3 گردش آخر و دریافت دورنگار گردش های حساب))
     • مدیریت پرداخت (پرداخت قبض – خرید شارژ)
     • مدیریت تسهیلات
     • مدیریت چک (در صورت ورود با شماره سپرده جاری)
     • انتقال وجه
     • تغییر تنظیمات
     • خدمات عمومی (دریافت شماره شبا)
     • تغییر سپرده پیش فرض
       شماره مشتری و رمز اول:
     • مدیریت سپرده (صورتحساب (شنیدن 3 گردش آخر و دریافت دورنگار گردش های حساب))
     • مدیریت پرداخت (پرداخت قبض – خرید شارژ)
     • مدیریت تسهیلات
     • مدیریت چک (در صورت ورود با شماره سپرده جاری)
     • انتقال وجه
     • تغییر تنظیمات
     • خدمات عمومی (دریافت شماره شبا)
     • تغییر سپرده پیش فرض

      

     خدمات تلفن بانک برای اشخاص حقوقی:
     • مدیریت سپرده (صورتحساب (شنیدن 3 گردش آخر و دریافت دورنگار گردش های حساب))
     • مدیریت چک (در صورت ورود با شماره سپرده جاری)
     • تغییر تنظیمات
     • خدمات عمومی (دریافت شماره شبا)
     • تغییر سپرده پیش فرض
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به بانک ایران زمین می باشد.
مجری: پورتال سامان