•    
    • سامانه های بانکداری مدرن
    •  
     پرداخت قبوض
     پرداخت قبوض

      برای پرداخت قبوض شرکتهای خدماتی می توان از خدمات بانکداری مدرن بانک ایران زمین استفاده نمود:

      

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به بانک ایران زمین می باشد.
مجری: پورتال سامان